Smalsjöns höns & ägg

Välkomna / Welcome


   - Sättraby - Roslagen - Sweden -  
  


Inga avelsägg nu från Welsumerna!
info@operacoons.se

Welsumer

Inga avelsägg nu från Creme Legbar
info@operacoons.se


Creme Legbar


Inga avelsägg nu från Australorp
info@operacoons.se

AustralorpInga avelsägg nu från Silverudds blå
info@operacoons.se
Blå Tupp
Silverudds blå


E-mail till oss:
info@operacoons.se
E-mail to us:
info@operacoons.se

   
 

URL: http://www.operacoons.se/Hons/Hons.html

      
Copyright ©
Operacoon's Lars Hård