Smalsjöns höns

Välkomna / Welcome


   - Sättraby - Roslagen - Sweden -  
  


Nu finns det avelsägg från Welsumerna!
info@operacoons.se

Welsumer

Det kommer att finns avelsägg från Creme Legbar från vecka 17-2021
info@operacoons.se


Creme Legbar

Inga avelsägg från våra Australorp under 2021.
Eventuellt sen höst/vintern.


Australorp


Orpington har vi ingen avel på då vi inte har
någon tupp för tillfället.

Orpington


E-mail till oss:
info@operacoons.se
E-mail to us:
info@operacoons.se

   
 

URL: http://www.operacoons.se/Hons/Hons.html

      
Copyright ©
Operacoon's Lars Hård