S*Operacoon's
www.operacoons.se

E-mail to S*Operacoon's
  
Planerade parningar / Coming litters
Puss
  
Katter / Cats När / When Status
S*Operacoon's Privat Dancer
(Beyla)
-
Hane inte officiell ännu
2023
Väntar på löp!
 
Detta är våra planer som uppfödare. Sedan händer det ibland att de inte stämmer överens med vad katterna tycker.
Då får vi rätta oss efter katternas beslut!
These are our breeding plans but sometimes the cats have other plans and we then have to follow their decisions.
 
När vi levererar en kattunge är den 13 - 16 veckor gammal.
Den har stamtavla från SVERAK (FIFe).
Den är vaccinerad två gånger.
Den har ett besiktningsintyg utfärdat av veterinär.
Kattungen är chipmärkt.
Avmaskad vid behov.
Kattungen är försäkrad.
Vi använder oss av SVERAK:s köpeavtal.

Vi säljer endast avelskatter till registrerade uppfödare.
We deliver the kitten at the age of 12-16 weeks.
The kitten will have a pedigree issued by SVERAK (FIFe).
The kitten has been vaccinated twice.
The kitten has a health certificate issued by our vet.
The kitten is insured.
The kitten has a chip ID.
The kitten will be dewormed if necessary.
We issue a sales contract.

Breeding cats are only sold to registered breeders.